Archiwalna strona projektu

Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Dzięki nagrodom – lepiej wyposażone pracownie i ciekawsze zajęcia

Wiemy już, na co laureaci szóstej edycji konkursu „Energia Młodych” przeznaczyli nagrody pieniężne. Szkolne pracownie zyskały nowoczesny sprzęt, który nie tylko ułatwi, ale również uatrakcyjni naukę zawodu.

Dzięki świetnej postawie i pierwszemu miejscu uczniów pod opieką Pana Wojciecha Kaczmarka Zespół Szkół Elektrycznych we Włocławku zyskał w budżecie 12 tys. złotych. Kwota ta pozwoliła placówce na zakup pomocy dydaktycznych do nauki zawodu oraz przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych dla technika elektryka, technika elektronika, technika teleinformatyka i technika informatyka.

– Dzięki nagrodzie kupiliśmy: dwa rzutniki multimedialne, cyfrową centralę telefoniczną z kartami rozszerzeń, zestaw domofonów analogowych, zestaw czujników zalania, dymu i ruchu do nauki instalowania systemów zabezpieczeń, mierniki stanów logicznych, miernik do pomiarów parametrów sygnału telewizyjnego DVB-T, zestaw routerów oraz podzespołów w postaci silników, kart pamięci i części mechanicznych do rozbudowy łazika marsjańskiego konstruowanego w ramach zajęć szkolnego koła robotyki i mechatroniki – wylicza Piotr Człapiński, dyrektor ZSE we Włocławku.

 Włocławek 1.png

Włocławek 3.png

Włocławek 2.png

Drugie miejsce w konkursie zajęła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim pod opieką Pana Andrzeja Majera. Nagrodę w wysokości 8 tys. złotych placówka przeznaczyła na zakup: kompletnych zestawów trzech małych elektrowni wiatrowych oraz dwóch kolektorów kompaktowych do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.  

– Część urządzeń będzie zamontowana na dachu i przed budynkiem szkoły, a część w pracowni szkolnej. Pomoce te będą służyły uczniom do realizacji ćwiczeń laboratoryjnych oraz doskonalenia umiejętności w zakresie instalowania i eksploatacji urządzeń energetyki odnawialnej – mówi Pan Andrzej Majer, opiekun zespołu z ZST w Ostrowie Wielkopolskim, który stanął na drugim stopniu konkursowego podium.

Kolektory ciśnieniowy i bezciśnieniowy.jpg 

5 tys. złotych, to kwota, którą za trzecie miejsce drużyny pod opieką Pani Anny Borowieckiej otrzymało Technikum Energetyczne w Poznaniu. Dzięki nagrodzie szkoła mogła zakupić sprzęt komputerowy, który został już wykorzystany do kwalifikacji w zawodzie, a obecnie pozwala na wykonywanie ćwiczeń o charakterze praktycznym, obejmującym programy symulacyjne oraz program AUTOCAD. 

– Dzięki nagrodzie nasza szkoła pozyskała sprzęt, który pozwala na uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych oraz prowadzenie ciekawych zajęć dodatkowych. Podziwiamy inicjatywę i działania Energa SA, dzięki którym firma w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju kształcenia zawodowego, poszerzania oferty edukacyjnej, a przede wszystkim motywuje młodzież do doskonalenia umiejętności, zgłębiania wiedzy, co przełoży się na świadome kształtowanie własnej drogi kariery zawodowej młodego pokolenia – podsumowuje Magdalena Grzemska, dyrektor Technikum Energetycznego w Poznaniu.

Foto6.jpg