Archiwalna strona projektu

Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

O konkursie

Zaproszenie do udziału konkursie kierujemy do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym z całej Polski.

Zależy nam na tym, by zachęcić młodzież do zdobywania i dzielenia się wiedzą na temat nowoczesnej energetyki, do wychodzenia poza szkolne podręczniki i poszukiwania nowych źródeł informacji. Wierzymy, że dzięki współpracy uczniów i nauczycieli pomysły wykreowane w zespołach podczas przygotowywania konkursowych projektów zostaną twórczo przełożone na rozwiązania możliwe do zastosowania w praktyce.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą popularnością i wpisał się już na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń. Co roku do udziału w konkursie zgłaszają się nowe szkoły, ale są i takie, które brały udział we wszystkich edycjach. Niektóre szkoły wystawiają silną reprezentację kilku zespołów. Wszyscy jednak mają  równe szanse. Dla oceniających prace ekspertów liczy się bowiem merytoryczna wartość prac, oryginalność pomysłów i wysoki poziom prezentacji.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

Etap 1.

Polega na przygotowaniu przez zgłoszone (zgodnie  z regulaminem) zespoły prac pisemnych na temat wskazanego zagadnienia dotyczącego przyszłości energetyki.  

Etap 2.

Autorzy pięciu najwyżej ocenionych prac przechodzą do finału, podczas którego każdy zespół prezentuje swoje pomysły, odpowiada na pytania jury i rywali.