Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Zbliża się termin!

Na Wasze prace czekamy do środy 15 marca. W konkursie wezmą udział tylko te zespoły, które do tego dnia prześlą przez Platformę Zgłoszeniową pracę oraz prawidłowo wypełnioną Kartę Zgłoszenia. 

Zanim wyślecie referat sprawdźcie jeszcze raz, czy spełnia wymogi regulaminowe. Przypominamy, że powinien on być swoistą strategią i zawierać założenia rozwoju e-mobilności do roku 2030, a także przedstawiać stan rozwoju e-mobilności w roku 2030. Punktem odniesienia do przyjmowanych założeń powinna być gmina, jednak referat powinien w jednym rozdziale przedstawiać wizję dla kraju, przy czym dla perspektywy krajowej założenia mogą być bardziej ogólne. Referat powinien wskazywać, jak w najbardziej efektywny sposób wykorzystać w Waszej gminie pojazdy elektryczne w perspektywie 2030 roku oraz powinien zawierać ocenę wpływu rozwoju e-mobilności na środowisko naturalne, system elektroenergetyczny, zmianę świadomości, zachowań oraz oczekiwań użytkowników pojazdów.