Archiwalna strona projektu

Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Jaka będzie przyszłość elektrycznych pojazdów? Energa zaprasza młodzież do konkursu

Czy do 2030 roku pojazdy elektryczne zrewolucjonizują życie w polskich gminach? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jak wpłynie to na zmianę zachowań, na środowisko i system elektroenergetyczny? Te pytania kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym w ogólnopolskim konkursie „Energia Młodych” organizowanym przez Energa SA. Na autorów najciekawszych pomysłów i na ich szkoły czekają atrakcyjne nagrody.

„Energia Młodych” – to już szósta edycja ogólnopolskiego konkursu (wcześniej organizowanego pod hasłem „ENERGIA Przyszłości”). Tym razem organizator – Energa SA – zaprasza uczniów do zmierzenia się z tematem „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Prace konkursowe można przesyłać do 15 marca 2017 r. za pośrednictwem formularza w zakładce Zgłoszenia.

Plakat_Energia Młodych_www.jpg

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z trzech uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem.

– Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie odniesienie tematyki konkursu do miejsca, z którym młodzi ludzie są związani rodzinnie (lub uczęszczają do szkoły) i traktują jak swoje małe ojczyzny, skłoni ich do twórczego wykorzystania i pogłębienia wiedzy zdobytej podczas lekcji. Mieliśmy tego dowody podczas ubiegłorocznej edycji, w której uczniowie prezentowali pomysły odnoszące się bezpośrednio do budynków, w których się uczą. Udział w pracy nad konkursowym projektem to również doskonała okazja, by wykorzystać kreatywność oraz wzmocnić umiejętność pracy w zespole – cechy wysoko cenione na rynku pracy – mówi Michał Lemański, Dyrektor Departamentu Marketingu Energa SA.

Autorzy pięciu najwyżej ocenionych opracowań zostaną zaproszeni do finału, który odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku w Gdańsku. Finaliści zaprezentują swoje pomysły oraz będą odpowiadać na pytania jurorów i konkurencyjnych drużyn. Jury oceni merytoryczną wartość prezentacji i jej formę. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły, które będą reprezentowali, zdobędą nagrody pieniężne. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: energiamlodych.pl

Nagrody dla finalistów konkursu „Energia Młodych”:

  • za zajęcie 1. miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu i opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł na zakup pomocy naukowych dla uczniów dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół
  • za zajęcie 2. miejsca – odpowiednio – nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł
  • za zajęcie 3. miejsca – odpowiednio – nagrody rzeczowe w postaci smartfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Jury przyzna także Nagrodę Specjalną im. Profesor Małgorzaty Milewskiej-Stawiany za najwyższą dbałość o poprawność językową opracowania projektu i prezentacji. Będą to czytniki e-booków.

Jest także w konkursie dodatkowa atrakcja. Oprócz pięciu zespołów zakwalifikowanych do finału, wyłonionych zostanie pięć zespołów – autorów wysoko ocenionych prac, które nie weszły do finału.

Zaprosimy te zespoły na finałową rozgrywkę – w charakterze publiczności, a także na wycieczkę edukacyjną do elektrowni wodnej oraz na farmę wiatrową. Uważamy, że zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie jest bardzo cenne – pozwala lepiej zrozumieć i zapamiętać treści wyczytane w podręcznikach. Udział w wycieczce będzie świetną okazją, by z bliska przyjrzeć się najnowocześniejszym technologiom wykorzystywanym w energetyce – mówi Rafał Hyrzyński, Dyrektor Departamentu Strategii i Zarządzania Majątkiem Strategicznym Energa SA.

Konkurs „Energia Młodych” jest jedną z inicjatyw realizowanych przez Grupę Energa w ramach programu „ENERGA Edukacja”, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat energii elektrycznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Wojewoda Pomorski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

MEN.jpg ME_Orzel_z_napisem.jpgURE_logo_20_PL_poziom.jpg

Partnerami merytorycznymi konkursu są: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska.

UG_Logo_PL.jpg PG.jpg logotyp-politechnika-opolska-02.jpg

Partnerami konkursu są: Plagiat.pl – dostawca Systemu Antyplagiat® oraz Olivia Business Centre.

Plagiat.jpg OBC.jpg

Patronat medialny nad konkursem objęły Redakcje: Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica, Młody Technik, Radio Gdańsk, TVP3 Gdańsk, cire.pl, wnp.pl, Gazeta Polska Codziennie.