Archiwalna strona projektu

Sprawdź co robimy dla Ciebie i dla otoczenia

Konkurs Urzędu Regulacji Energetyki

URE – patron honorowy naszego konkursu – obchodzi w tym roku 20-lecie. Z tej okazji Prezes URE, Pan Maciej Bando, zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pt. „20 lat polskiej energetyki w obiektywie”, którego celem  jest promowanie rozwoju polskiej energetyki i zachodzących w niej zmian w świetle 20-lecia działalności Urzędu Regulacji Energetyki.

Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej zmiany w polskiej branży energetycznej dokonane w ostatnich 20 latach, pokazane w ciekawy i oryginalny sposób.

Konkurs trwa do 5 marca 2017 r. (decyduje data wpływu pracy do Urzędu). Przewidziano w nim jedną nagrodę główną oraz dwie nagrody dodatkowe.

Prace można składać osobiście w Kancelarii URE, przesyłać pocztą na adres Urzędu (Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@ure.gov.pl.

Więcej informacji na stronie: https://www.ure.gov.pl/pl/konkurs-fotograficzny/6788,20-lat-polskiej-energetyki-w-obiektywie-jubileuszowy-konkurs-fotograficzny-URE-r.html